دسته: ShutGuns

شاتگان ها

کاربرد شاتگان‌ها در همه بازی‌های ویدیویی کاملا مشخص است. تفنگ‌های قدرتمندی که در فاصله نزدیک حکم مرگ آنی برای حریف دارند اما با زیادتر شدن فاصله تمام کارایی‌شان را از دست می‌دهند. برای همین است که بسیاری از بازیکن‌های حرفه‌ای پابجی ترجیح می‌دهند همیشه یک شاتگان به همراه داشته باشند تا خیالشان از درگیری‌های داخل […]
lightbox