دسته: Sub Machine Guns

مسلسل‌ها Sub Machine Guns

مسلسل‌ها سریع و سبک و به اندازه‌ای هم قدرتمند هستند تا در درگیری‌ها جان شما و دوستانتان را نجات دهند. اما کاربرد اصلی این گروه از سلاح‌ها در نبردهای نزدیک است. در نتیجه اگر سلاح سنگینی مخصوص مسافت‌های دور به همراه دارید، داشتن SMG‌های زیر کاملا توصیه می‌شود.   🔥[Vector]🔥 🔺گلوله: 9 میلی‌متری 🔺وکتور دقیقا […]
lightbox