دسته: آموزش ها

آموزش | یک سنسیویتی خوب برای پلیر هایی که از شبیه ساز استفاده میکنند.

مخصوص PC پلیرها که درخواست این آموزشو از ما داشتن

در هر مپ چگونه از وسایل نقلیه استفاده کنید (به همراه زیرنویس اختصاصی)

در این برنامه تکنیک هایی را به شما آموزش خواهیم داد که در هر مپ چگونه از وسایل نقلیه استفاده کنید (به همراه زیرنویس)
lightbox